Foto's

De foto's van 2017 zijn verplaatst naar het archief.

 

 

18 januari 2018 Hetty Slagter over haar fototentoonstelling.  Een bijzondere opening

 Op donderdagochtend 18 januari 2018 betraden de bezoekers van de verzoamelstee de ruimte waar de fototentoonstelling van Hetty Slagter [dorpsgenote] geopend zou worden. Maar.......er waren alleen maar lege haakjes te zien.
Gelukkig was Hetty zelf aanwezig, en zij had heel bewust de muren nog kaal gelaten. Zij had ervoor gekozen om eerst iets over de foto's te vertellen, elke foto die aandacht te geven, en om ze daarna op te hangen.
Een uitstekend idee. Zo konden wij, als verzoamelsteesters de foto's goed bekijken en constateren hoe mooi Hetty fotografeert!!!
Naast de tentoongestelde foto's gaf Hetty nog een keurige presentatie van haar andere fotowerk; opdrachten voor het maken van babyfoto's, dieren, bruiloftreportages etc. Hetty, die geen professionele opleiding in fotografie heeft gedaan, sprak
bevlogen over haar passie. De liefde voor natuur, dier en mens zijn vooral
haar thema's. Op geheel eigen wijze zoekt ze haar weg, en wij wensen haar een mooie carrière in de fotografie toe.
 
 

25 januari 2018    Sjoelen

De foto's spreken voor zich. Een mooie sportieve ochtend waar fanatiek gesjoeld werd, puur voor het plezier.

Wederom met foto's van Nico Siccama.

 

1 februari 2018  10 jaar de molen "Hunsingo"

Rond 1935 stond er in Onderdendam een prachtige korenmolen "Hunsingo"  Daar was in 2000 alleen nog de molenromp van over.

Met steun van het hele dorp werd de molenromp hersteld en in 2008 werd de restauratie van de totale molen gerealiseerd.

De film gemaakt door Ruurd Vissser over het plaatsen van achtkant, kop en wieken op de molenromp in 2008 werd onder grote belangstelling vertoond.

Een mooie film die een goed beeld geeft van het indrukwekkende werk om alle onderdelen (achtkant, kop en wieken) over het Boterdiep ter plekke te krijgen en daar met een enorme kraan op de juiste plaats te monteren.

Nu staat de molen weer prominent in de skyline van Onderdendam.

 

8 februari 2018  Hersenstichting  Over geheugen en vergeten

Op donderdag 8 maart kregen we bezoek van een aantal dames van de Verzoamelstee in Bedum, zodat we een mooi gezelschap hadden voor de lezing van mevr, A Brouwer verbonden aan de Hersenstichting over “”geheugen en vergeten””.
Zij vertelde dat het geheugen onmisbaar is om goed te functioneren. De werking van de hersenen en het geheugen werd uiteengezet. Ook werd er aandacht besteed aan het verschil tussen normale vergeetachtigheid en geheugenproblemen door een hersenaandoening, zoals dementie.
Wat kunnen we doen om onze hersenen een zo goed mogelijke conditie te geven?
Voldoende slaap, regelmatig bewegen, gezonde voeding, en... de hersenen uitdagen d.m.v. lezen, puzzelen, studeren etc.
Een onderwerp, wat ons allen aansprak en wat op begrijpelijke. heldere wijze uiteen werd gezet. 
 
 

15 februari 2018   Eddy Buisman vertelt over zijn fietstocht Amerika.

 

22 februari 2018  De dorpsondersteuner.

Veel bezoekers hebben deze voorlichting over de dorpsondersteuner bezocht. De commissie heeft veel werk verzet de afgelopen twee jaar. Bert gaf een uiteenzetting wat de dorpsondersteuner gaat doen in ons dorp en wat deze voor ons kan betekenen. Het zal vooral iemand zijn die signaleert en mensen verbindt, die op welke manier dan ook hulp nodig hebben. Ook kunnen mensen hulp aanbieden. Er waren ook kritische noten: hebben we wel een dorpsondersteuner nodig.E r zijn al heel wat initiatieven en mensen hebben ook hun eigen netwerk. Waarbij opgemerkt dat er ook mensen zijn die geen netwerk om zich heen hebben en toch geholpen zouden moeten worden. Ank en Jolanda vertelden dat het de bedoeling is een inventarisatie te gaan doen. Er zullen manden door het dorp gaan waar iedereen op een briefje zijn wensen kenbaar kan maken. Dat kan ook anoniem door het briefje in een enveloppe te stoppen. Tijdens de ochtend is er door Martijn een promotiefilm gemaakt.

 

15 maart 2018   kaarsenmakerij Eenrum.

De foto's spreken voor zich. Een geanimeerde ochtend met mooie resultaten!

 

 

22 maart 2018   Sjoelen.

Er werd weer ouderwets gesjoeld bij de Verzoamelstee.

Daarna hebben we weer genoten van de maaltijd verzorgd door Harry. Dat was de laatste keer voor dit seizoen.

 

29 maart 2018   Jaap Wolters, kamerheer van de Koning.

Jaap Wolters kwam vertellen hoe het hem is vergaan. Van student tandheelkunde naar vastgoedmagnaat en hoe hem de eer te beurt viel om kamerheer van de Koning te worden in de provincie Groningen. Een interessant levensverhaal van een oud Onderdendammer. 

 

12 april 2018   Jolanda Dijkhuis

Op donderdagochtend 12 april j.l. hadden we bezoek van Jolanda Dijkhuis, dorpencoördinator van de gemeente Bedum.
Zij faciliteert en verbindt initiatieven in de gemeente. Deze ochtend vertelde zij over haar werkzaamheden, en zij merkte op
dat zij ervaart dat er in de dorpen veel initiatieven van de bewoners zijn. In haar functie neemt zij ook ongemak van burgers mee. 
In ons dorp ervaren bewoners dat de begraafplaats er onverzorgd uit ziet.Dit punt is naar voren gebracht, en zij neemt het mee naar het gemeenteoverleg.
Jolanda vertelde ook over  de komende activiteiten i.v.m de herindeling van  de gemeenten.
De gemeente Bedum organiseert in het najaar het een en ander ter afsluiting van “”zijn/haar bestaan””.
 
De werkgroep van de Verzoamelstee heeft ook regelmatig contact met Jolanda.
Zij adviseert ons op diverse terreinen op een heel prettige manier. Wij hopen dat dat in de toekomst zo kan blijven!
 
 

26 april 2018  Ede Staal Zingen met de Verzoamelstee in Bedum.

foto's spreken voor zich.

24 mei 2018  Tussen Kunst en Kitsch met Erik Boerma als expert.

Een aandachtig publiek volgde Erik Boerma op zijn speurtocht langs de door ons ingebrachte spullen. Is er een Rembrandt gevonden in Onderdendam? Is het kunst of was het toch kitsch? Erik Boerma behandelde ieder object met veel respect en aandacht. Zijn verhalen waren boeiend en zeer ter zake kundig. We zien nu al uit naar de volgende "Tussen Kunst en Kitsch". 

 

31 mei 2018   Mevr. G. Groen vertelt over schipperskinderen en de binnenvaart.

Het was erg warm deze ochtend. We begonnen dan ook in zaal 1 aan het terras waar het nog een beetje koel was. Daarna naar zaal 2 waar de presentatie was van mevr. Groen - zelf een schipperskind. Zij vertelde boeiend over de verschillende vaarwegen door Nederland en de sluizen en bruggen die je daar tegen kon komen. De breedte en de lengte van een schip bepaalde of je een bepaalde route kon varen., dat was afhankelijk van de breedte van de sluizen. Soms moesten schepen omvaren om op de bestemming te kunnen komen. Nadat er verschillende scheepstypen waren besproken kwam het onderwijs aan boord aan de orde. Tot 1936 waren schipperskinderen niet verplicht naar school te gaan. Dat hoefde ook niet want je leerde het vak aan bord van het schip. Veel schippers konden toen niet lezen of schrijven.Na 1936 waren er verschillende mogelijkheden.

- Je ging naar een "gewone lagere school" waar het schip lag.  De onderwijzer haalde je op en bracht je weer aan boord.

- Je ging naar een schippersschool als die er was.

- Je ging naar een schippersschool met internaat waarvan er 4 waren in Nederland. (Vernoemd naar onze prinsesjes).

   Klavervier (zie afbeelding 1)  is een boekje over deze internaten.

- Je ging "in de kost" bij familieleden.

Schipperskinderen leerden vrij zelfstandig er waren taken die je moest doen, na iedere taak volgde een test. met goed gevolg op naar de volgende taak. Dit werd meestal bijgehouden in een boekje. Schipperskinderen gingen langer per dag naar school ( van 9.00 uur tot 18.00 uur met een paar kleine pauzes) en konden de lagere school in 4 jaar doen i.p.v. 6 jaar. Niet iedereen haalde dat. 

Een mooie ochtend met een inkijkje in het leven op de binnenvaart en van de schipperskinderen.

   

07 juni 2018  Afsluiting van dit seizoen met Henk Post en Meine Bosma op accordeon.

Een aandachtig gehoor luisterde naar de mooie accordeonklanken. Bekende en minder bekende stukken kwamen voorbij. Wat hebben we een talent in Onderdendam! In de pauzes kwamen de gesprekken weer op gang in een gezellige sfeer. Aan het eind van het programma vertelde Henk Post nog een aantal Groninger verhaaltjes. Hanneke de Vries bedankte de beide heren en sloot dit seizoen af.