Foto,s 2e helft 2019 zijn verplaatst naar het archief.

Van de Verzoamelstee op 16 januari zijn geen foto's gemaakt.

23 januari 2020   Anka Hoven over armoede

Anka geeft een inzicht in de omvang van de armoede en de vele oorzaken daarvan. Na de pauze liet zij een filmpje zien van een onderzoeker naar angstreflexen in de hersenen ten gevolge van stress die ons handelen onbewust beïnvloeden. Dit onderzoek heeft er toe geleid dat er anders gekeken wordt naar armoedebestrijding. Door een geruststellende omgeving en begrip en aandacht voor de cliënten worden betere resultaten behaald. Hanneke bedankt Hanka voor haar heldere uitleg waardoor wij de situatie van armoede beter kunnen begrijpen.

 

30 januari 2020  Colourful het Hogeland

Jenny van der Werf van Colourful het Hogeland introduceerde Anna Kuipers-Orlova als gastpreker deze ochtend. Anna kwam vertellen over de overeenkomsten en verschillen tussen de culturen van haar geboorteland Oekraïne en Nederland. Het waren interessante en inspirerende verhalen die zij met dia's verduidelijkte. Vele onderwerpen kwamen aan de orde. Tot slot vertelde Anna waar ze trots op is zowel bekeken van uit de Nederlandse als de Oekraïense kant. Hanneke bedankte Anne voor haar prachtige vergelijking tussen deze twee rijke culturen.

Rond 12.00 uur werd de Egyptische maaltijd verzorgd door de inwoonster van Onderdendam die uit Egypte komt. De maaltijd bestond uit gevulde wijnbladeren en een salade.

 

 

6 februari 2020  Duurt Huisman 

Vanochtend bezocht Duurt Huisman onze Verzoamelstee om over zijn leven te vertellen. Over 1 leven, nee na het horen van al zijn belevenissen kun je eigenlijk wel spreken over 10 levens. Geboren in Onderdendam, opleidingen gedaan, gewerkt in de zorg, bij asielzoekers nog in de buurt. Maar via Noorwegen naar Italië, Ethiopië en Tanzania. Gewerkt in ziekenhuizen, praktijkbegeleider verpleegkundige, onderwijzer geweest. hulp projecten opgezet o.a. met de wilde Ganzen. Katholiek geworden, gewoond in een klooster van de cappucijnerorde, en zelfs bijna ingetreden. Financiele steun verleend aan vrienden in Tanzania.
En waarom al die levens.......omdat er altijd een vraag was; wat is er meer in deze wereld, een sterke behoefte om "verder" te kijken.
We hebben allemaal muisstil naar zijn verhalen over de landen, het functioneren daar, de economie etc. geluisterd en de foto,s ondersteunden prachtig dit geheel.
Maar...........naast al dit was ook heel mooi om te horen dat Lien Boer ook uit Onderdendam, waarmee hij een tijdje de pastorie in Onderdendam bewoonde, nog steeds een trouwe vriendin is en hem vaak heeft bezocht in het buitenland.
Duurt heb een hele mooie tijd straks in Italie, het ga je goed en heel veel dank!!!

 

27 bebruari 2020   adviesbureau Jilke Snijder en notaris Huitsing

Voor de pauze sprak Jilke Snijder uit Bedum (maar met banden in Onderdendam) over de rijksinkomsten en uitgaven en met welke belastingen wij te maken hebben. Daarna over de belastingen en vrijstellingen in onze jaarlijkse belastingaangifte en hoe we daarmee om moeten gaan. Toch wel een complexe materie met veel haken en ogen waar we niet altijd bij stilstaan. Na de pauze vertelde notaris Huitsing uit Middelstum over het levenstestament. Dit testament voorziet in gevallen wanneer we niet meer zelf over roerend- en onroerend goed én ons leven  kunnen beslissen. In dit document worden o.a. de bevoegdheden van een aan te stellen bewindsvoerder omschreven. Hanneke bedankt de beide heren met een bos tulpen.

De "pranza Italiana" werd bereid door Annemieke Neuteboom en Hans Stoelinga. Twee verschillende pasta's met een salade en tot slot de tiramisu werden door de gasten met veel smaak gegeten. Zeker voor herhaling vatbaar! 

   

05 maart 2020   Bezoek van Mayke Zandstra en Maartje ter Veen

Mayke en Maartje vertellen over dit model voor dorpsdemocratie. Hoe komen besluiten over het dorp tot stand en hoe was dat voorheen. Was dat democratisch? Hoe kunnen we beslissingen over dorpszaken democratisch maken zodat alle dorpsbewoners er in gekend zijn. Om tot een goed model te komen voor Onderdendam is het nodig om te weten wat we belangrijk vinden in ons dorp. Na de pauze werden we in twee groepen verdeeld die een "kwaliteitskaart" van Onderdendam gingen samenstellen. Daarop werd aangegeven wat er in het dorp is aan activiteiten, verenigingen enz. en hoe we dat waarderen.  Zo ontstonden twee heel verschillende inzichten van de twee groepen. Een informatieve en ook actieve ochtend.

 

12 maart 2020 Kasper Schurer over genealogie (stamboomonderzoek).

Kasper doet al jaren stamboomonderzoek naar de bewoners van de voormalig Gemeente Bedum en naar zijn eigen familie. "Als je er een maal aan begint is er geen houden aan, een verslaving" zegt Kasper die er vele uren per dag mee bezig is. Hij laat zien wat een stamboom is en wat de kwartierstaten daarbij zijn. We gaan zelf bezig met onze stamboom, een klein onderzoekje, wat weet je van je familie? Na de pauze vertelt hij over bijzondere ontdekkingen bij zijn speurtocht. De websites die hij gebruikt voor zijn onderzoek heeft hij voor ons op schrift gesteld. Hanneke bedankt Kasper voor de mooie uitleg over genealogie. 

In verband met de corona uitbraak is er de komende weken GEEN Verzoamelstee!

Foto's van het afscheid van Jan Knecht.