25 november 2021 Eelco Prak over ons hart.

Eelco vertelde helder dat de hartspier het bloed rondpompt door ons lichaam. Het hart krijgt een elektrisch schokje waardoor het samentrekt en dan weer ontspant. Als dat niet meer regelmatig gebeurt hebben we last van hartritmestoornissen. Hij laat verschillende hartfilmpjes zien waar duidelijke ritmestoornissen te zien zijn. Dat kan verholpen worden met een pacemaker, een klein apparaatje wat onder de huid wordt aangebracht met een "draadje" dat door een ader naar  het hart wordt gebracht. Als het apparaatje een ritmestoornis signaleert, geeft het een schokje waardoor de stoornis wordt opgeheven. Eelco laat verschillende pacemakers zien.

Door deze duidelijk uiteenzetting van Eelco hoeft niemand meer bang te zijn voor het plaatsen van een pacemaker. Hanneke bedankt Eelco voor de duidelijke uitleg met een kaars uit eigen dorp.

 

 

18 november 2021 Koffieochtend en maaltijd

Tijdens de geanimeerde gesprekken vroeg Corry de aandacht voor de Sinterklaasochtend. Sint en Piet zullen er wegens corona niet zijn. We geven elkaar een cadeautje, iedereen maakt één pakje voor iemand anders (ruilen mag!). De Italiaanse maaltijd werd verzorgd door Annemieke en Hans. Er waren twee soorten: Bolognese (vlees) en al pescatore (vis) met rijst. We lieten het ons goed smaken. Als afsluiting was er het toetje. Annemiek en Hans werden bedankt voor het bereiden van deze heerlijke maaltijd.

 

 

11 november 2021 Lichtjesfeest met de peuters.

Als de peuters binnen komen is er alle aandacht, vertederende blikken alom. Na het zingen van de St. Maartenliedjes krijgen alle peuters van Hanneke nog een traktatie. Na het vertrek van de peuters wordt er nog druk nagepraat.

De leidster heeft mij verzocht geen foto's op de website te zetten waar kinderen herkenbaar zijn vanwege de privacy. Dat respecteren we. 

 

 

4   november 2021:  Vincent van Eck, dorpencoördinator van de gemeente  Het Hogeland 

Na een mooie introductie van Hanneke vertelt Vincent van Eck over zijn werk als dorpencoördinator. Hij is de bemiddelaar tussen de bewoners en de gemeente. Je kunt je klachten over of problemen met de gemeente aan hem voorleggen. Als het dorp projecten wil realiseren met de beschikbare financiële middelen (Dorpenbudget / TeNet gelden) dan kan Vincent daarbij helpen. Daarbij werd verwezen naar het nieuwe dorpsberaad. Na de pauze ontstond een levendige discussie over zaken die bewoners bezig houden. Hanneke bedankt Vincent met een kaars uit eigen dorp!

Voor contact met onze dorpencoördinator kun je mailen naar: v.vaneck@hethogeland.nl

 

 

28 oktober 2021 Sjoelen

De foto's spreken voor zich.

 

 

14 oktober 2021 Siebe Zwerver over Stichting Straatwijs.

Aan de hand van PowerPoint beelden vertelde Siebe over het werk van Straatwijs. De Stichting brengt, met een app in de mobiele telefoon, daklozen in contact met zorg verlenende instanties in Groningen.  Daarnaast doen ze projecten voor daklozen die gefinancierd worden door crowdfunding. Een van de projecten is de maaltijdvoorziening voor daklozen. Hiervoor brachten de leden een enveloppe met inhoud mee die Hanneke aan Siebe zou overhandigd. Hanneke bedankte Siebe voor de heldere uitleg en overhandigde hem een kaars en de enveloppes.  

 

 

07 oktober 2021  Visserijmuseum Zoutkamp

Na de rondleiding in het visserijmuseum in Zoutkamp (bijzonder was het toiletbezoek!) hebben we een visje gegeten bij restaurant Gale Postma ook al in Zoutkamp. De foto's van de fam.  Riemersma spreken voor zich.

 

 

23 september 2021 Hans Stoelinga over het Nederlands volkslied

Na de introductie van Hanneke is het woord aan Hans. Al snel blijkt dat het hier niet gaat over het Wilhelmus maar over de liederen die door het volk gezongen wil worden. Hij nam ons mee in een verhaal over dat lied in de loop de eeuwen. Vanaf de Middeleeuwen tot vlak na de WOII.  We luisterden naar verschillende liederen die het verhaal ondersteunden. De teksten van de liederen werden uitgedeeld. Een aandachtig publiek luisterde geïnteresseerd. De conclusie van het verhaal was dat volksliederen een weerspiegeling zijn van de maatschappij waarin ze gezongen werden en worden. Dus ook de Nederlandse popmuziek van nu rekenen we tot het Nederlandse volkslied.

Na de pauze hebben we met elkaar liederen gezongen uit "Kun je nog zingen zing dan mee". En dat deden we uit volle borst!  Hanneke bedankte Hans voor deze leerzame ochtend met een kaars uit eigen dorp. 

 

 

16 september 2021  Koffiedrinken 

Dit was de eerste keer dat we als Verzoamelstee elkaar weer konden ontmoeten na de lange periode van de corona. Inmiddels zijn we allemaal gevaccineerd en wachten we nog af hoe we om moeten gaan met de QR code. 

Het was een genoeglijke en geanimeerde bijeenkomst. Volgende week gaat Hans iets vertellen over het volkslied, wat meer is dan ons Nationale volkslied: het Wilhelmus.  

 

 

 

2731790 20210723 115104 25184009
MP4 bestand – 24,0 MB 659 downloads
20210723 114943
MP4 bestand – 17,3 MB 679 downloads

23 juli 2021 Boottocht 

We mochten een boottocht maken over het Winsumermaar naar Winsum met de boot van SVO. Met Dennis Smeding als bekwame schipper kon er niets mis gaan. Een hele belevenis op bekend terrein nu eens vanaf het water te zien. Zichtbaar is er genoten van dit tochtje. We dronken koffie bij de aanlegsteiger van "DE Jongens in Winsum, voeren nog een stukje verder en toen dezelfde tocht weer terug.  Hartelijk dank Dennis!

De onderstaande filmpjes van Betsie  kan je downloaden en bekijken.