Foto,s 2e helft 2019 zijn verplaatst naar het archief.

Van de Verzoamelstee op 16 januari zijn geen foto's gemaakt.

23 januari 2020   Anka Hoven over armoede

Anka geeft een inzicht in de omvang van de armoede en de vele oorzaken daarvan. Na de pauze liet zij een filmpje zien van een onderzoeker naar angstreflexen in de hersenen ten gevolge van stress die ons handelen onbewust beïnvloeden. Dit onderzoek heeft er toe geleid dat er anders gekeken wordt naar armoedebestrijding. Door een geruststellende omgeving en begrip en aandacht voor de cliënten worden betere resultaten behaald. Hanneke bedankt Hanka voor haar heldere uitleg waardoor wij de situatie van armoede beter kunnen begrijpen.