Foto,s 2e helft 2019 zijn verplaatst naar het archief.

Van de Verzoamelstee op 16 januari zijn geen foto's gemaakt.

23 januari 2020   Anka Hoven over armoede

Anka geeft een inzicht in de omvang van de armoede en de vele oorzaken daarvan. Na de pauze liet zij een filmpje zien van een onderzoeker naar angstreflexen in de hersenen ten gevolge van stress die ons handelen onbewust beïnvloeden. Dit onderzoek heeft er toe geleid dat er anders gekeken wordt naar armoedebestrijding. Door een geruststellende omgeving en begrip en aandacht voor de cliënten worden betere resultaten behaald. Hanneke bedankt Hanka voor haar heldere uitleg waardoor wij de situatie van armoede beter kunnen begrijpen.

 

30 januari 2020  Colourful het Hogeland

Jenny van der Werf van Colourful het Hogeland introduceerde Anna Kuipers-Orlova als gastpreker deze ochtend. Anna kwam vertellen over de overeenkomsten en verschillen tussen de culturen van haar geboorteland Oekraïne en Nederland. Het waren interessante en inspirerende verhalen die zij met dia's verduidelijkte. Vele onderwerpen kwamen aan de orde. Tot slot vertelde Anna waar ze trots op is zowel bekeken van uit de Nederlandse als de Oekraïense kant. Hanneke bedankte Anne voor haar prachtige vergelijking tussen deze twee rijke culturen.

Rond 12.00 uur werd de Egyptische maaltijd verzorgd door de inwoonster van Onderdendam die uit Egypte komt. De maaltijd bestond uit gevulde wijnbladeren en een salade.

 

 

6 februari 2020  Duurt Huisman 

Vanochtend bezocht Duurt Huisman onze Verzoamelstee om over zijn leven te vertellen. Over 1 leven, nee na het horen van al zijn belevenissen kun je eigenlijk wel spreken over 10 levens. Geboren in Onderdendam, opleidingen gedaan, gewerkt in de zorg, bij asielzoekers nog in de buurt. Maar via Noorwegen naar Italië, Ethiopië en Tanzania. Gewerkt in ziekenhuizen, praktijkbegeleider verpleegkundige, onderwijzer geweest. hulp projecten opgezet o.a. met de wilde Ganzen. Katholiek geworden, gewoond in een klooster van de cappucijnerorde, en zelfs bijna ingetreden. Financiele steun verleend aan vrienden in Tanzania.
En waarom al die levens.......omdat er altijd een vraag was; wat is er meer in deze wereld, een sterke behoefte om "verder" te kijken.
We hebben allemaal muisstil naar zijn verhalen over de landen, het functioneren daar, de economie etc. geluisterd en de foto,s ondersteunden prachtig dit geheel.
Maar...........naast al dit was ook heel mooi om te horen dat Lien Boer ook uit Onderdendam, waarmee hij een tijdje de pastorie in Onderdendam bewoonde, nog steeds een trouwe vriendin is en hem vaak heeft bezocht in het buitenland.
Duurt heb een hele mooie tijd straks in Italie, het ga je goed en heel veel dank!!!