De foto's van 2020 zijn verplaatst naar het archief.

 

14 oktober 2021 Siebe Zwerver over Stichting Straatwijs.

Aan de hand van PowerPoint beelden vertelde Siebe over het werk van Straatwijs. De Stichting brengt, met een app in de mobiele telefoon, daklozen in contact met zorg verlenende instanties in Groningen.  Daarnaast doen ze projecten voor daklozen die gefinancierd worden door crowdfunding. Een van de projecten is de maaltijdvoorziening voor daklozen. Hiervoor brachten de leden een enveloppe met inhoud mee die Hanneke aan Siebe zou overhandigd. Hanneke bedankte Siebe voor de heldere uitleg en overhandigde hem een kaars en de enveloppes.  

 

 

07 oktober 2021  Visserijmuseum Zoutkamp

Na de rondleiding in het visserijmuseum in Zoutkamp (bijzonder was het toiletbezoek!) hebben we een visje gegeten bij restaurant Gale Postma ook al in Zoutkamp. De foto's van de fam.  Riemersma spreken voor zich.

 

 

23 september 2021 Hans Stoelinga over het Nederlands volkslied

Na de introductie van Hanneke is het woord aan Hans. Al snel blijkt dat het hier niet gaat over het Wilhelmus maar over de liederen die door het volk gezongen wil worden. Hij nam ons mee in een verhaal over dat lied in de loop de eeuwen. Vanaf de Middeleeuwen tot vlak na de WOII.  We luisterden naar verschillende liederen die het verhaal ondersteunden. De teksten van de liederen werden uitgedeeld. Een aandachtig publiek luisterde geïnteresseerd. De conclusie van het verhaal was dat volksliederen een weerspiegeling zijn van de maatschappij waarin ze gezongen werden en worden. Dus ook de Nederlandse popmuziek van nu rekenen we tot het Nederlandse volkslied.

Na de pauze hebben we met elkaar liederen gezongen uit "Kun je nog zingen zing dan mee". En dat deden we uit volle borst!  Hanneke bedankte Hans voor deze leerzame ochtend met een kaars uit eigen dorp. 

 

 

16 september 2021  Koffiedrinken 

Dit was de eerste keer dat we als Verzoamelstee elkaar weer konden ontmoeten na de lange periode van de corona. Inmiddels zijn we allemaal gevaccineerd en wachten we nog af hoe we om moeten gaan met de QR code. 

Het was een genoeglijke en geanimeerde bijeenkomst. Volgende week gaat Hans iets vertellen over het volkslied, wat meer is dan ons Nationale volkslied: het Wilhelmus.  

 

 

 

2731790 20210723 115104 25184009
MP4 bestand – 24,0 MB 78 downloads
20210723 114943
MP4 bestand – 17,3 MB 68 downloads

23 juli 2021 Boottocht 

We mochten een boottocht maken over het Winsumermaar naar Winsum met de boot van SVO. Met Dennis Smeding als bekwame schipper kon er niets mis gaan. Een hele belevenis op bekend terrein nu eens vanaf het water te zien. Zichtbaar is er genoten van dit tochtje. We dronken koffie bij de aanlegsteiger van "DE Jongens in Winsum, voeren nog een stukje verder en toen dezelfde tocht weer terug.  Hartelijk dank Dennis!

De onderstaande filmpjes van Betsie  kan je downloaden en bekijken.